Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi prowadzi edukacje studentów z zakresu kosmetologia w wymiarze: ponad 600 godzin studiach stacjonarnych oraz ponad 400 godzin na studiach niestacjonarnych.

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – część kady naukowej

  • prof. dr hab. n. med. Marta Kieć – Świerczyńska (Dermatalogia)
  • dr n. ekonom. Anna Walecka (Komunikacja społeczna, Techiniki negocjacji)
  • mgr Barbara Polit (Podstawy psychologii, Komunikacja społeczna)

 

Wykładowcy specjalności:

  • dr n. med. Marek Sopiński (Laseroterapia)
  • mgr Ewa Kwiecień (Wizaż i stylizacja)

Więcej na www.wyzszaszkolakosmetyki.pl.